Swtich Nedir?

Swtich bilgisayar terminolojisinde ağ anahtarı anlamına gelmektedir. Bilgisayar ya da tablet gibi cihazların birbirine bağlanmasını sağlayan donanım parçalarından biridir. ISO tarafından hazırlanan ve ağ farkındalığı olan araçlarda çalışan uygulamaların arasındaki etkileşimi tanımlayan OSI (Open SystemsInterconnection) modelinde 2. ve 3. katmanda bulunmaktadır.

Switch Ne İşe Yarar?

Swtich Nedir?

Bir bilgisayar ağı temelde üç elemandan oluşur. İlk elemanlar düğümlerdir ve bu düğümler bilgisayar gibi cihazlardan oluşur. İkinci eleman bağlantı ortamıdır. Kendi içerisinde kablolu ve kablosuz bağlantı olarak ikiye ayrılır. Üçüncü ve sonuncu eleman ise router ya da hub gibi özel ağ cihazlarıdır. Bu cihazlar var olan internet alanının genişletilmesi, kalitesinin arttırılması ya da kopyalanması gibi çeşitli görevlere sahiptirler.

Switch bilgisayar, yazıcı ya da diğer cihazlar arasında iletişimi sağlar. Üzerine bağlanan cihazlar düğüm (node) olarak geçer. Bazı kaynaklarda anahtarlama olarak da bilinen switchin yeni versiyonları IP routing (yönlendirme) yapabildiğinden OSI modeline göre hem 2. hem de 3. katmanlarda yani veri bağı katmanı, ağ katmanında çalışır.

Switch’in Çalışma Prensibi

Swtich Nedir?

Switch üzerindeki her bir ağ anahtarı diğer ağ anahtarlarından bağımsız veri alışverişi yapmaktadır. Gelen veri bu anahtarlarından herhangi birine ulaştığında gönderen vericinin MAC adresi ve gönderilen kapı adres tablosunda kaydolur. Buradaki kayıtlar incelenerek hedef MAC adresinin hangi kapıya bağlı olduğu belirlenmeye çalışılır.

Eğer daha önce kaydedilmiş bir veri yoksa gelen veri paketi gelen ya da kaynak kapı dışında tüm kapılara gönderilmektedir. Gönderen kişiye ait MAC adresi tanımlı ise söz konusu veri paketi sadece hedef kapıya gönderilmektedir. Diğer kapı ya da portlar bu durumdan etkilenmez, haberdar edilmez. Eğer hem alıcının hem de gönderinin MAC adresi aynıysa gelen veri paketi silinmektedir.

Switch’in bant genişliği üzerindeki tüm bantlarda aynıdır. Eğer bant 70Mbps genişliğe sahipse, üzerinde bulunan portların hepsi 70Mps genişliktedir. Bir portun üzerinde bağlantı işlemi gerçekleştirildiğinde diğer portlarda bir değişiklik olmamaktadır. Zira portlarla haberleşme MAC adresleri üzerinden yürütülmektedir. Kısacası tüm bantlar aynı genişliğe sahip ancak birbirinden bağımsızdırlar.